أطرح سؤالك

imcon's profile - activity

2019-09-11 22:56:13 +0200 حصل على وسام  سؤال شعبي (source)
2019-09-11 22:56:13 +0200 حصل على وسام  سؤال ملحوظ (source)
2019-09-03 21:11:52 +0200 علق علي إجابة Under Options, there is no "Colors" tab. How do I add a custom color?

There is no way how to put a name to the color (important) and how to add it to the instatnt custom color list. too bad.

2019-09-03 21:11:31 +0200 علق علي إجابة Under Options, there is no "Colors" tab. How do I add a custom color?

There is no way how to put a name to the color (important) and how to add it to the instatnt custom color list. too bad.

2019-09-03 14:49:47 +0200 طرح سؤالاً Jak přidat vlastní barvu do společné palety LO

Jak přidat vlastní barvu do společné palety LO Používáme LO 6.1 a výše. Potřebuji pro celý balík LO trvale nastavit do

2019-01-26 23:52:02 +0200 طرح سؤالاً Jak v Calcu vložit pole s vlastností souboru?

Jak v Calcu vložit pole s vlastností souboru? Ve Writeru je snadné kamkoli do textu vložit jakékoli pole z vlastností so

2019-01-26 21:14:09 +0200 طرح سؤالاً Jak změnit velikost poznámky

Jak změnit velikost poznámky Od jisté verze LO nejsem schopen změnit velikost ani polohu poznámky v Calcu. Zkoušel jsem

2018-10-01 17:48:44 +0200 أجاب سؤالاً Jak vložit obrázek do Writeru samostatně bez rámce a popisu

Po dalším pátrání jsem volbu objevil: v nastavení je možné nastavit automatické vkládáníé popisků (volba Automatické pop

2018-10-01 17:36:41 +0200 حرر سؤالاً Jak vložit obrázek do Writeru samostatně bez rámce a popisu

Jak vložit obrázek do Writeru samostatně bez rámce a popisu Dobrý den, používáme LO dlouhé roky a dnes mě verze 5.4 pře

2018-10-01 17:36:15 +0200 حرر سؤالاً Jak vložit obrázek do Writeru samostatně bez rámce a popisu

Jak vložit obrázek do Writeru samostatně bez rámce a popisu Dobrý den, používáme LO dlouhé roky a dnes mě verze 5.4 přek

2018-10-01 17:35:58 +0200 طرح سؤالاً Jak vložit obrázek do Writeru samostatně bez rámce a popisu

Jak vložit obrázek do Writeru samostatně bez rámce a popisu Dobrý den, používáme LO dlouhé roky a dnes mě verze 5.4 přek

2018-09-06 11:42:51 +0200 اختار أفضل جواب Jak v Calcu v5.4 vložit zalomení stránky?

Již dříve jsem používal vynucené zalomení stránky v Calcu. Ve verzi 5.4 je ovšem menu změněno tak, že původní příkaz chybí a nemůžu ho najít.

Poraďte prosím jak vložit tvrdé zalomení stránky do buňky.

Děkuji.

2018-09-05 16:59:24 +0200 طرح سؤالاً Jak v Calcu v5.4 vložit zalomení stránky?

Jak v Calcu v5.4 vložit zalomení stránky? Již dříve jsem používal vynucené zalomení stránky v Calcu. Ve verzi 5.4 je ovš

2016-09-07 10:44:26 +0200 علق علي إجابة Attempt to Insert Toc: "idxexample.odt is locked"

I have the same problem but it shows me the message even for my Admin account. I do not think this is a good solution.

2015-11-10 00:07:45 +0200 اختار أفضل جواب How to change template of the document (LO 4.1)

In case we use LO 4.0 or 4.1 (or OO), is there a way how to change the document template (template currently associated with a document)?

The Template Changer extension can be a good solution. Unfortunately it does not work with LO 4.0 or 4.1. Is there another way how to change the document template?

The same question for an old version of the LO was already asked here, but no solution for v 4.1: http://ask.libreoffice.org/en/question/9858/change-template-associated-with-a-document/

2015-10-26 04:01:10 +0200 حصل على وسام  سؤال شعبي (source)
2015-10-26 04:01:10 +0200 حصل على وسام  سؤال ملحوظ (source)
2015-10-26 04:01:10 +0200 حصل على وسام  سؤال مشهور (source)
2015-10-18 19:25:41 +0200 اختار أفضل جواب How to change format of the Date Field in Draw

I'd like to use different formating of the Date field in Draw document but I've no idea how to change the formatting pattern. Is there a way how to do it or is it fixed without any chance to adjust it?

2014-09-27 03:29:07 +0200 حصل على وسام  مصنف المواضيع
2014-07-03 23:24:00 +0200 حصل على وسام  سؤال ملحوظ (source)
2014-07-03 23:24:00 +0200 حصل على وسام  سؤال مشهور (source)
2014-07-03 23:24:00 +0200 حصل على وسام  سؤال شعبي (source)
2013-10-17 00:07:32 +0200 حصل على وسام  سؤال مشهور (source)
2013-10-02 15:00:39 +0200 حصل على وسام  سؤال مشهور (source)
2013-10-01 19:56:47 +0200 اختار أفضل جواب How to print a mirrored/flipped document

I need to print a document (from Writer or Draw) which has to be printed mirrored (or vertical/horizontal flip). Is there a way how to do it in LO? Thank you for your help.

2013-10-01 19:56:44 +0200 اختار أفضل جواب Draw: how to write mirrored text?

In a Draw document I need to write some text which is mirored (just some of the text). How to do it?

2013-10-01 19:55:34 +0200 اختار أفضل جواب How to move columns/rows in LO3.5

We use OO/LO in our firm instead of MSO. recently I have updated my comuter to the newest LO 3.5 and a big problem occur: It is not posible to move complete columns/rows in Calc just by selecting the column by clicking on the header and them drag/drop to a new place while holding Alt, Ctrl or Shift (depend on what we want to do). This function works without problem in MSO, OO and older LO, but in the version 3.5.0 now there is probably a bug and instead of moving complete columns/rows it just move the data in the selected column/row (which is not the same!).

This functionality is one of the essential function and without it we have to stop using LO in our company.

We tried to solve this problem in the Czech BB formum, without success.

Can someone check the problem and confirm it or help us to learn how to move complete colums/rows?

Thanks

2013-10-01 19:54:59 +0200 اختار أفضل جواب Pictures are disappearing from the Draw document

I use Draw to prepare datasheets for our products. Unfortunately there are some critical bugs in the Draw programm. The document has cca 40 pages with a lot of pictures. It happened to me for a second time that I figured out that many of the included pictures disappeared from the document and only an empty frame with the picture logo is displayed (the same as if a linked external picture is missing). All the pictures are embedded therefore they should be always included in the document. Is this a bug? Does anybody have a similar experience? I do not know how to repeat this behaviour.

2013-10-01 19:54:51 +0200 اختار أفضل جواب How to print frame around slide in Notice print mode?

We use Impress instead of PowerPoint for our company prezentations and we need to print presentations to the listeners to be able to write their notice to each slide during the presentation. The only possible printing format seems to be Notice format, where at the top half of te page is the slide and the bottom half of the page is empty (for the written notice). To make the print usable it is necessary to Frame the slide at the top of the page but unfortunately the option "Draw frame around the slide" in teh printing options does not work. Is there a way how to instruct LO to draw frame around the slide or is this a bug?

2013-10-01 19:45:53 +0200 اختار أفضل جواب How to add field Revision Number to a Draw document?

I'd like to add Revision number a s a field into my Draw document (to see version of the datasheet created). How to do it? The only fields I found to be added are date, time, author, page and filename. Generally I'd like to add any field from properties of the document.

2013-10-01 19:38:40 +0200 اختار أفضل جواب Where to find the "Wish list" for Libre Office?

Hello, I'm lookig for a Wish list for Libre Office - a list/forum where users can add their ideas how to improve LibreOffice which developers will use for prioritizing development tasks. Apache OpenOffice has one at Google moderator (https://www.google.com/moderator/#16/e=2011d5) but where is one for Libre Office? Thanks for the help.

2013-10-01 19:38:38 +0200 اختار أفضل جواب How to change order of the layers in Draw?

How to change order of the layers in Draw? There is no Layer manager (as in AutoCad or Gimp) and the work with them is not comfortable. In addition I do not know how to order the layers. Can anybody help?

2013-10-01 19:28:42 +0200 اختار أفضل جواب Draw: how to select all objects on a layer

In Draw there are tree standard layers and it is possible to add more of them. Then I do not know how to select all object on a specific layer. Ctrl-A select all object from all the non locked layers but I need to select only the objects from the active layer. Can someone help?

2013-09-26 00:03:50 +0200 حصل على وسام  سؤال ملحوظ (source)
2013-09-24 21:51:23 +0200 حصل على وسام  سؤال شعبي (source)
2013-09-13 22:02:53 +0200 حصل على وسام  سؤال شعبي (source)
2013-09-13 22:02:53 +0200 حصل على وسام  سؤال ملحوظ (source)