أطرح سؤالك

wget's profile - overview

19 Questions

618
views
1
answers
0
votes
2019-11-16 18:44:48 +0200 wget flag of بلجيكا

Grouper des images sous LibreOffice Writer

91
views
1
answers
0
votes
2019-11-16 19:22:31 +0200 wget flag of بلجيكا

Afficher seulement une page à la fois et pas côte-à-côte

35
views
1
answers
0
votes
2020-03-14 18:00:03 +0200 wget flag of بلجيكا

Ecrire dans la marge sans espace additionnel comme dans Word

319
views
1
answers
0
votes
2019-11-29 19:33:48 +0200 wget flag of بلجيكا

Installer police/fonte Open Dyslexic

460
views
1
answers
0
votes
2019-11-29 19:38:43 +0200 wget flag of بلجيكا

Comment tourner/pivoter une image dans LibreOffice Writer ?

100
views
2
answers
0
votes
2019-12-13 22:38:13 +0200 wget flag of بلجيكا

Insérer carrés pour compléter des questionnaires

81 Answers

160 Votes

153
7

0 Tags

16 Badges

 أستاذ   × 1  سؤال شعبي   × 12  سؤال مشهور   × 5
 إجابة جميلة   × 2  معلق   × 1  متحمس   × 1
 سؤال ملحوظ   × 9  مؤدي الواجب   × 1  كبير المحررين   × 1
 قسم الأرشيف   × 1  طالب   × 1  محرر   × 1
 ناقد   × 1  داعم   × 1  شخص منظم   × 1
 مثقف   × 1