Stránky dotazů a odpovědí české a slovenské komunity uživatelů kancelářského balíku LibreOffice (více informací)

Zeptejte se

Odznaky

Komunita vás ocení za otázky, odpovědi a hlasování
Následuje seznam dostupných odznaků s počtem jejich udělení.

Editoval 20 příspěvků

 Životopisec × 10,812

Vyplnil všechna pole uživatelského účtu

Poprvé označil příspěvek

Udělil 100 hodnocení

Zadal 10 komentářů

 Kritik × 161

První záporné hodnocení

Smazal vlastní příspěvek s 3 nebo více kladnými hodnoceními

 Editor × 7,374

První editace příspěvku

Poskytl přijatou odpověď kladně hodnocenou 3krát či vícekrát

 Nadšenec × 3,032

Každodenně navštěvoval stránku po 5 dní

Položil otázku s 50 zobrazeními

Položil otázku s 3 sledujícími

Kladně hodnocená odpověď 3krát

Kladně hodnocená otázka 3krát

Kladně hodnocená odpověď 5krát

Kladně hodnocená otázka 5krát

 Guru × 83

Poskytl přijatou odpověď kladně hodnocenou 5krát či vícekrát

 Nekromant × 1,566

Zodpovězena otázka starší než 30 dní s nejméně 1 hodnoceními

Kladně hodnocená odpověď 2krát

Kladně hodnocená otázka 2krát

Položil otázku s 25 zobrazeními

Poprvé změnil štítky

Smazal vlastní příspěvek s 3 nebo více zápornými hodnoceními

Položil otázku s 15 zobrazeními

 Student × 5,881

Položil otázku a přijata odpověď

 Samouk × 1,253

Zodpovězena vlastní otázka s nejméně 1 kladnými hodnoceními

Položil otázku s 5 sledujícími

 Fanoušek × 1,547

První kladné hodnocení

 Student × 5,952

Poprvé položil otázku s nejméně jedním kladným hodnocením

Vytvořil štítek použitý 5krát

 Učitel × 2,370

Poprvé udělil za Kladně hodnocená odpověď nejméně 1 kladných hodnocení

Komunitní odznaky

 zlatá

Zlatý odznak je nejvyšší odměnou v této komunitě. Abyste jej získali, je třeba prokázat hluboké znalosti a mimořádné schopnosti nad rámec aktivní účasti.

 stříbrná

stříbrný odznak: příležitostně udělovány kvalitním přispěvatelům

 bronzová

bronzové odznaky: udělovány jako speciální uznání