Ask Your Question

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

U bent nog heel goed in staat om U aan te passen, ik vind het fantastisch. Dit probleem is nog open en ik grijp het maar aan om even iets kwijt te kunnen. Om de scheidingstekens enzo aan te passen is denk ik het beste te doen in calc, de spread sheet SW dus.

Om het in een tabel te krijgen: Het is mischien mogelijk om gebruik te maken van SQL, hoewel ik dit niet uitgewerkt kan tonen.

Bij ervaring kunt U denk ik toch meer kwijt dan retired engineer. Wat weet U van RDBMS systemen? Welke RDBMS SW?. Libre Office kennis? UNIX, Linux ?Andere programmeertalen?

We hoeven ons brood er niet mee te verdienen, maar het helpt als we weten waar iemand verstand van heeft.

Ik heb een vraag gestkseld op dit forum maar nog geen enkele reactie gehad, zou U mischien Uw gedachten er eens over kunnen laten gaan?