Egin galdera

Dominak

Komunitateak sariak ematen dizkizu zure galderengatik, erantzunengatik zein botoengatik
Azpian domina eskuragarrien zerrenda dago eta haietako bakoitza zenbatetan eman den.

20 sarrera egin dituzu

Osatu erabiltzaile-profilaren lerro guztiak

Bidalitako lehen iruzkina

100 aldiz bozkatuta

10 iruzkin bidali dituzu

 Kritikoa × 156

Lehen kontrako botoa

Norberaren iruzkina 3 edo gehiago baiezko botoekin ezabatua

 Editorea × 7,006

Lehen edizioa

Onartutako erantzuna eman du aldeko boto 3 edo gehiagotan

Egunero sartu zara, 5 egunetan jarraian

Galdera bat egin du 50 ikustaldiekin

Galdera bat egin du 3 jarraitzailerekin

Erantzunak aldeko botoa jaso du 3 aldiz

Galderak aldeko botoa jaso du aldekoak 3 aldiz

Erantzunak aldeko botoa jaso du 5 aldiz

Galderak aldeko botoa jaso du 5 aldiz

 Gurua × 81

Onartutako erantzuna eman du aldeko boto 5 edo gehiagotan

 Necromancer × 1,525

Galdera bat erantzun du 30 egun eta gero gutxienez 1 botoekin

Erantzunak aldeko botoa jaso du 2 aldiz

Galderak aldeko botoa jaso du aldekoak 2 aldiz

Galdera bat egin du 25 ikustaldiekin

Lehen berretiketatzea

Norberaren iruzkina 3 edo gehiago ezezko botoekin ezabatua

Galdera bat egin du 15 ikustaldiekin

 Eruditua × 5,468

Galdera bat egin du eta galdera onartu du

 Autodidakta × 1,218

Bere galdera propioari erantzun dio gutxienez 1 aldeko botoekin

Galdera bat egin du 5 jarraitzailerekin

 Babeslea × 1,477

Lehen aldeko botoa

 Ikaslea × 5,781

Lehen galdera egin du gutxienez aldeko boto batekin

 Taxonomista × 2,621

5 aldiz erabilitako etiketa bat sortu du

 Irakaslea × 2,304

eman Erantzunak aldeko botoa jaso du bati 1 boto gutxienez lehen aldian.

Komunitatearen dominak

 urrea

Urrezko domina da saririk handiena komunitate honetan. Hura lortzeko ezagutza eta gaitasun sakona erakutsi behar dituzu zure parte-hartze aktiboaz gain.

 zilarra

zilarrezko domina: noiz edo noiz kalitate oso altuko ekarpenei emana

 brontzea

brontzezko domina: sarritan ohore berezi gisan emana