Postavi Pitanje

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
prva verzija

Ne koristim Mac, ali mislim da je problem u tome što se prilikom preuzimanja LibreOfficea nije odabrao željeni jezični paket. Sa stranice za preuzimanje potrebno je u dijelu „Supplementary Downloads:“ odabrati „Translated User Interface: Hrvatski“ ako stranica automatski nudi hrvatski.

Ako su lokalne (jezične) postavke operacijskoga sustava i internetskoga pretraživača postavljene na engleski, ne hrvatski, onda stranica s koje se LibreOffice preuzima ne može pravilno pogoditi vaše preferencije. U tome slučaju na istome mjestu odaberite „need another language?“, odaberite hrvatski i sada preuzmite prevedeno korisničko sučelje klikom na poveznicu „Translated User Interface: Hrvatski“.

Ovo će rezultirati prevođenjem korisničkoga sučelja na hrvatski, ali instalirat će se i računalna provjera pravopisa za hrvatski jezik. Želite li korisničko sučelje i dalje imati na engleskome, a samo koristiti računalnu provjeru pravopisa, otvorite novo pitanje pa ćemo pokušati pomoći.

Ovaj se prijedlog daje s pretpostavkom da nema instaliran željeni jezični paket. Ako imate paket, a problem je samo u postavljanju LibreOffice, ostavite komentar pa ćemo pokušati nešto drugo.

Računalna provjera pravopisa postoji za sve inačice LibreOfficea. Ne postoji posebna za svaku inačicu nego svaka koristi jedan te isti rječnik koji se razvija i ažurira neovisno o LibreOfficeu. Takva je praksa za sve programe koji koriste Hunspell za računalnu provjeru pravopisa.

Ne koristim Mac, ali mislim da je problem u tome što se prilikom preuzimanja LibreOfficea nije odabrao željeni jezični paket. Sa stranice za preuzimanje potrebno je u dijelu „Supplementary Downloads:“ odabrati „Translated User Interface: Hrvatski“ ako stranica automatski nudi hrvatski.

Ako su lokalne (jezične) postavke operacijskoga sustava i internetskoga pretraživača postavljene na engleski, ne hrvatski, onda stranica s koje se LibreOffice preuzima ne može pravilno pogoditi vaše preferencije. U tome slučaju na istome mjestu odaberite „need another language?“, odaberite hrvatski i sada preuzmite prevedeno korisničko sučelje klikom na poveznicu „Translated User Interface: Hrvatski“.

Ovo će rezultirati prevođenjem korisničkoga sučelja na hrvatski, ali instalirat će se i računalna provjera pravopisa za hrvatski jezik. Želite li korisničko sučelje i dalje imati na engleskome, a samo koristiti računalnu provjeru pravopisa, otvorite novo pitanje pa ćemo pokušati pomoći.

Ovaj se prijedlog daje s pretpostavkom da nema instaliran željeni jezični paket. Ako imate paket, a problem je samo u postavljanju LibreOffice, ostavite komentar pa ćemo pokušati nešto drugo.

Računalna provjera pravopisa postoji za sve inačice LibreOfficea. Ne postoji posebna za svaku inačicu nego svaka koristi jedan te isti rječnik koji se razvija i ažurira neovisno o LibreOfficeu. Takva je praksa za sve programe koji koriste Hunspell za računalnu provjeru pravopisa.

Ne koristim Mac, ali mislim da je problem u tome što se prilikom preuzimanja LibreOfficea nije odabrao željeni jezični paket. Sa stranice za preuzimanje potrebno je u dijelu „Supplementary Downloads:“ odabrati „Translated User Interface: Hrvatski“ ako stranica automatski nudi hrvatski.

Ako su lokalne (jezične) postavke operacijskoga sustava i internetskoga pretraživača postavljene na engleski, ne hrvatski, onda stranica s koje se LibreOffice preuzima ne može pravilno pogoditi vaše preferencije. U tome slučaju na istome mjestu odaberite „need another language?“, odaberite hrvatski i sada preuzmite prevedeno korisničko sučelje klikom na poveznicu „Translated User Interface: Hrvatski“.

Ovo će rezultirati prevođenjem korisničkoga sučelja na hrvatski, ali instalirat će se i računalna provjera pravopisa za hrvatski jezik. Želite li korisničko sučelje i dalje imati na engleskome, a samo koristiti računalnu provjeru pravopisa, otvorite novo pitanje pa ćemo pokušati pomoći.

Ovaj se prijedlog daje s pretpostavkom da nema instaliran željeni jezični paket. Ako imate paket, a problem je samo u postavljanju LibreOffice, LibreOfficea, ostavite komentar pa ćemo pokušati nešto drugo.