DOCX u libreoffice

upitano 2019-03-06 09:01:13 +0100

2bic gravatar slika

Dali je moguće učitati DOCX u Libreoffice. Otvara da neispravno. Samo naslov i potpis.

edit retag flag offensive close merge delete

Comments

LibreOffice razumije DOCX. Iz iskustva, još je bolja kompatibilnost s formatom DOC. Problemi mogu biti u oblikovanju, ali sav sadržaj bi trebao ostati netaknut. Treba samo voditi računa da se ne koriste Wordove značajke koje LibreOffice nema jer tu može doći do određenih poteškoća. Je li neprikazan tekst unesen u tablicu, odjeljak (engl. section) ili kako drugačije? Možda su odlomci u tekstu skriveni. Prikazuje li se tekst ispravno u Wordu? Uredite naslov pitanja, učinite ga preciznijim i pokušajte bolje opisati problem. Ovako je prilično teško dati zadovoljavajuć odgovor.

Kruno gravatar slikaKruno ( 2019-03-06 11:15:33 +0100 )edit