We're currently migrating from Ask to Discourse, read the details here

Postavi Pitanje
0

Zašto se, tokom obrade teksta, uključivši "bosnian" verziju, navodi se da je jezik "bošnjački"? Mislim da postoji službeni naziv za taj jezik, a to je "bosanski". Lijep pozdrav [zatvoreno]

upitano 2015-06-19 12:29:51 +0200

Jokerasylum gravatar slika

Zašto se, tokom obrade teksta, uključivši "bosnian" verziju, navodi se da je jezik "bošnjački"? Postoji službeni naziv za taj jezik, a to je "bosanski". Lijep pozdrav

edit retag flag offensive reopen merge delete

Closed for the following reason pitanje nije relevantno ili je staro by Kruno
close date 2016-09-18 23:56:54.818912

Comments

Koju inačicu (verziju) LibreOfficea koristite? LibreOffice na bosanskom jeziku u inačici 4.3.7 u statusnoj traci (en. status bar) kao jezik i navodi bosanski, ne bošnjački. Trenutno nisam u mogućnosti provjeriti što navode novije inačice, ali vjerujem da bi trebalo biti isto. Koji operacijski sustav koristite?

Kruno gravatar slikaKruno ( 2015-06-23 08:11:10 +0200 )edit

Mislim da bi i pitanje trebalo malo doraditi, trebalo bi napisati gdje se točno uključilo bosnian i gdje točno piše bošnjački. Neprecizno pitanje vodi nepreciznom odgovoru. Ali Mikeyy je u pravu, taj problem - ako postoji - može riješiti samo onaj tko LibreOffice prevodi na bosanski jezik. Ako ste zadovoljni ponuđenim rješenjem, prihvatite odgovor.

Kruno gravatar slikaKruno ( 2015-10-22 08:38:14 +0200 )edit

U suštini, nije problem ako se izabere bosanski jezik (na bosanskom jeziku je sve ok). Problem se pojavi kada se prilikom instalacije, ili korištenja koristi hrvatski ili srpski jezik - u ovim jezičkim varijantama bosanski jezik se tretira kao "bošnjački." Što mislim da nije uredu, jer se taj jezik u osnovnim i srednjim školama u BiH zove "bosanski".

Ljiljan gravatar slikaLjiljan ( 2016-03-22 08:56:04 +0200 )edit

Znači problem je u hrvatskom prijevodu? LO sa hrvatskim jezičnim paketom za 'bosanski' navodi 'bošnjački'? Ako se jezik u školama doista i zove 'bosanski', ne vidim razloga da se to ne promijeni... Pitanje je dosta neprecizno postavljeno i teško je bilo razumjeti što se pita.

Kruno gravatar slikaKruno ( 2016-03-22 19:47:51 +0200 )edit

Ja još uvijek nisam siguran gdje se 'bošnjački' pojavljuje.

Kruno gravatar slikaKruno ( 2016-03-22 20:11:49 +0200 )edit

Koristim englesku verziju i kod mene piše "Bosnian" :-) možda su u međuvremenu ispravili. Pogrešan prijevod se pojavljivao samo prilikom instalacije.

Ljiljan gravatar slikaLjiljan ( 2016-04-12 08:01:38 +0200 )edit

Kada je problem u prijevodu, uvijek treba provjeravati najnoviju inačicu. Često se dogodi da prvo sljedeće izdanje nosi brojne promjene. Koristim GNU/Linux pa instalacija kod mene prolazi bez tog dijaloškog okvira (uopće nemam mogućnost izabrati ma koji jezik). Pitanje je trebalo bolje formulirati: u komentaru se spominje da je problem samo kod instalacije, a u originalnom se upitu greška pojavljuje 'tijekom obrade teksta'. No bitno je da je problem sada riješen. Pozdrav ;)

Kruno gravatar slikaKruno ( 2016-08-27 10:06:49 +0200 )edit

1 Answer

1

odgovoreno 2015-10-20 18:32:34 +0200

Mikeyy gravatar slika

Language teams: https://wiki.documentfoundation.org/L...

Prema ovome, osoba odgovorna za bosanski jezik je Vedran Ljubović, i može ga se kontaktirati na: vedran at linux dot org dot ba

Ukoliko je isto u najnovijoj LibreOffice inačici, probajte ga kontaktirati da ispravi grešku (ukoliko je greška).

edit flag offensive delete link više

Comments

U suštini, nije problem ako se izabere bosanski jezik (na bosanskom jeziku je sve ok). Problem se pojavi kada se prilikom instalacije, ili korištenja koristi hrvatski ili srpski jezik - u ovim jezičkim varijantama bosanski jezik se tretira kao "bošnjački." Što mislim da nije uredu, jer se taj jezik u osnovnim i srednjim školama u BiH zove "bosanski"

Ljiljan gravatar slikaLjiljan ( 2016-03-22 08:56:29 +0200 )edit

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2015-06-19 12:29:51 +0200

Seen: 231 times

Last updated: Oct 20 '15