Postavi Pitanje
0

Sigurnosna kopija korisničkog profila

upitano 2016-11-30 07:33:40 +0100

this post is marked as community wiki

This post is a wiki. Anyone with karma >75 is welcome to improve it.

Dali je moguće napraviti "backup", sigurnosnu kopiju postavki svih odrednica koje postavimo. Od izgleda trake,postavki ,formata pa do svih ostalih. Nadam se da je razumljivo pitanje!?

edit retag flag offensive close merge delete

1 Answer

1

odgovoreno 2016-11-30 15:54:54 +0100

Kruno gravatar slika

updated 2016-11-30 15:57:49 +0100

Ne znam koji operacijski sustav koristite, ali LibreOffice sve takve postavke sprema u jednu mapu. Ta vam mapa može poslužiti i kao backup. Recimo da mijenjate operacijski sustav, sve što trebate napraviti jest kopirati tu mapu na sigurnu lokaciju i nakon što ponovno instalirate operacijski sustav, backup vratite na isto mjesto s kojega ste ga kopirali i sve bi postavke trebale biti vraćene.

Mjesto gdje se mapa nalazi možete provjeriti na poveznici UserProfile#Windows.

Najvjerojatnije je to

C:\Users\korisničko-ime\AppData\Roaming\libreoffice\4\user

s time da "korisničko-ime" zamjenjujete s korisničkim imenom kojim se prijavljujete u vaše računalo. Naravno, mjesto može varirati između različitih inačica operacijskog sustava Windows, a i drugačije je na GNU/Linuxu ili pak Mac OS-u.

edit flag offensive delete link više
Prijavite se/Upišite se kako biste mogli odgovarati

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2016-11-30 07:33:40 +0100

Seen: 54 times

Last updated: Feb 27 '17