Stel uw vraag

Revisiegeschiedenis [terug]

click to hide/show revision 1
eerste versie

De celbeveiliging functioneert slechts als het blad beveiligd is. Standaard staat de celbeveiliging aan. Het komt er dan op neer het blad te beveiligen en de cellen die men niet wenst te beveiligen te markeren als niet-beveiligd.