Stel uw vraag

Revisiegeschiedenis [terug]

click to hide/show revision 1
eerste versie

Kijk eens in het menu Opmaak > Printbereik.

Heb je al eens gekeken in https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/ ?