Stel uw vraag

Revisiegeschiedenis [terug]

click to hide/show revision 1
eerste versie

Dit euvel is makkelijk op 2(!) manieren op te lossen:

Via Beeld > Afbeeldingen en diagrammen zijn de afbeeldingen weer zichtbaar te maken.

Ook via Extra > Opties… > LibreOffice Writer > Weergave onder Weergeven kan de de optie Afbeeldingen en objecten aangezet worden.

zie ook dit artikel