Bij invoegen foto niet enkel beeld maar ook benaming opnemen.

gevraagd 2017-11-01 22:08:03 +0100

tarzan gravatar image

Bij het werken in Impress: het invoegen van een foto komt enkel het 'beeld' in de presentatie. Ik weet geen mogelijkheid ook de bestandsnaam (zonder het pad) weer te laten geven. Graag maakte ik er eventueel ook een animatie van waarbij na aanklikken vd foto er een tekst/naam zou verschijnen. Graag uw advies.

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

Commentaren

Blijkbaar verliest het beeld bij het invoegen zijn bestands-eigenschappen (Hetgeen normaal is, want de presentatie kan men op eender welk systeem afspelen). Je kan zelf de bestandsnaam in een tekstvak plaatsen en dat tekstvak in een animatie opnemen.

PèreOrval gravatar imagePèreOrval ( 2017-11-18 19:17:37 +0100 )bewerken