Stel uw vraag
0

ik kan cellen niet beveiligen

gevraagd 2017-11-20 11:50:19 +0200

hamdorff gravatar image

ik kan wel het hele blad beveiligen maar niet slechts een paar cellen. Ik volg de helpinstructies.

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

Commentaren

beste Hamdorff,
Heeft het gegeven antwoord geholpen? Zo niet, kunt u nadere uitleg geven?
Dank! Cor

cornouws gravatar imagecornouws ( 2017-11-27 10:52:22 +0200 )bewerken

1 Antwoord

1

beantwoord 2017-11-21 18:56:17 +0200

PèreOrval gravatar image

De celbeveiliging functioneert slechts als het blad beveiligd is. Standaard staat de celbeveiliging aan. Het komt er dan op neer het blad te beveiligen en de cellen die men niet wenst te beveiligen te markeren als niet-beveiligd.

bewerken markeer ongewenst verwijderen link meer
Login/Registreer om te beantwoorden

Hulpmiddelen Vragen

1 volger

Statistieken

Gevraagd: 2017-11-20 11:50:19 +0200

Bekeken: 50 keer

Laatst bijgewertkt: Nov 21 '17