Focus terug naar hoofdformulier

gevraagd 2018-02-06 10:41:13 +0100

Jelle_ gravatar image

updated 2018-02-06 21:11:32 +0100

cornouws gravatar image

Van het internet heb ik een macro die er voor zorgt dat ik d.m.v. een button documenten/URL's kan openen. Werkt perfect. Nu wil ik echter dat aan het eind van de macro de focus wordt gezet op het hoofdformulier in het eerste veld. In mijn geval genaamd "name" Hoe krijg ik de cursor in dat veld?

Dit is mijn (geleende) ;-) en aangepaste code:

Sub S_insert_url_to_Button
    oform = thiscomponent.drawpage.forms.getbyname("MainForm")
    oSubForm = oform.getbyname("SubForm")
    oButton = oSubForm.cmdOpenFile
    oButton.TargetUrl = oSubForm.Columns.getbyname("Content").getstring
End Sub
bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

Commentaren

Sorry dat ik de code niet netter in beeld heb gekregen.

Jelle_ gravatar imageJelle_ ( 2018-02-06 10:42:29 +0100 )bewerken

NP - heb het even voor je gedaan. Ik zie boven het invoervenster een icoontje met 101/010 , wat de truc doet ;)

cornouws gravatar imagecornouws ( 2018-02-06 21:12:40 +0100 )bewerken

Bedankt. Ik ben je eeuwig dankbaar. ;-)

Jelle_ gravatar imageJelle_ ( 2018-02-07 10:33:42 +0100 )bewerken