presentatie met 150 dia's is traag... waarom?

gevraagd 2018-02-18 14:46:48 +0100

this post is marked as community wiki

This post is a wiki. Anyone with karma >75 is welcome to improve it.

Ik heb een 150 slides, presentatie is enorm traag en reageert niet altijd op commando voor volgende slide. Waar zou het aan kunnen liggen?

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

Commentaren

Ik neem aan dat het hier om Impress gaat :-). Hoe groot is deze presentatie (MB's) Zijn er veel grote afbeeldingen opgenomen die de presentatie vertragen?

rwestein gravatar imagerwestein ( 2018-02-19 06:27:51 +0100 )bewerken

Dit is niet het geval, ik spreek niet van MB maar van 538 KiloBytes. Ik heb 2 zulke presentaties waar de 2e geen probleem heeft. Ik vind de oplossing niet om gewoon van slide te wisselen (doet het in het presentatiebegin, maar loopt fout na 3 slides) Ook doet zich voor dat als je de presentatie verlaat om een link op je browser te tonen, je nooit terugkomt op de slide waar je vertrok. Ik wil je de presentatie wel doormailen...

Gebruiker gravatar imageGebruiker ( 2018-02-21 22:56:40 +0100 )bewerken