We will be migrating from Ask to Discourse on the first week of August, read the details here

Stel uw vraag
0

Automatisch opslaan documenten

gevraagd 2018-03-15 11:58:42 +0200

this post is marked as community wiki

This post is a wiki. Anyone with karma >75 is welcome to improve it.

Tussentijds automatisch opslaan

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

1 Antwoord

1

beantwoord 2018-03-15 14:04:59 +0200

cornouws gravatar image

updated 2018-03-15 14:07:17 +0200

Dag heer, mevrouw Dijkstra,

Via menu "Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen" deel "Opslaan" is in te stellen dat er Autoherstelinformatie wordt opgeslagen. Mocht LibreOffice dan afgebroken worden, dan is er informatie om bestanden te herstellen.

Instellen dat LibreOffice een actief bestand automatisch elke zoveel tijd opslaat, dus zoals Ctrl+S, kan niet. Dan wordt namelijk het bestand echt overschreven. En misschien wil je dat wel niet tijdens het werken in een bestand.

Zie voor verdere details de HELP-informatie die op die Optie-pagina wordt aangeboden.

bewerken markeer ongewenst verwijderen link meer
Login/Registreer om te beantwoorden

Hulpmiddelen Vragen

Statistieken

Gevraagd: 2018-03-15 11:58:42 +0200

Bekeken: 304 keer

Laatst bijgewertkt: Mar 15 '18