We will be migrating from Ask to Discourse on the first week of August, read the details here

Stel uw vraag
0

Hoe kan ik met 'buttons' navigeren tussen forms in een database?

gevraagd 2018-05-31 10:43:39 +0200

HubusErtus gravatar image

En hoe kan ik de properties van het opgeroepen form wijzigen? Ik denk aan breedte, hoogte, positie, ....

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

Commentaren

Aub je vraag splitsen in twee vragen.

rwestein gravatar imagerwestein ( 2018-06-03 13:05:01 +0200 )bewerken

1 Antwoord

1

beantwoord 2018-06-03 13:00:41 +0200

rwestein gravatar image

updated 2018-06-06 07:12:27 +0200

Dat zijn dus twee vragen in 1... Om met je titelvraag te beginnen:

Om een formulier te openen met een button moet je een BASIC macro maken:

Sub Open_Fomuliernaam
   DIM oDatasource AS OBJECT
   oDatasource = ThisDatabaseDocument.CurrentController
   If NOT (oDatasource.isConnected()) THEN
      oDatasource.connect()
   END IF
   ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName("Formuliernaam").open
End Sub

Via de eigenschappen van de knop, tabblad gebeurtenissen, kan je bij "Actie uitvoeren" de bovenstaande macro koppelen aan de knop. zie voorbeeld: C:\fakepath\open_formulier.odb

bewerken markeer ongewenst verwijderen link meer

Commentaren

Dit geeft volgend resultaat: 'Basic runtime fout: Objectvariabele niet ingesteld op regel oDatasource = ThisDatabaseDocument.CurrentController

HubusErtus gravatar imageHubusErtus ( 2018-06-04 08:27:25 +0200 )bewerken

voorbeeld bestand toegevoegd in antwoord.

rwestein gravatar imagerwestein ( 2018-06-06 07:13:01 +0200 )bewerken
Login/Registreer om te beantwoorden

Hulpmiddelen Vragen

2 volgers

Statistieken

Gevraagd: 2018-05-31 10:43:39 +0200

Bekeken: 51 keer

Laatst bijgewertkt: Jun 06 '18