Stel uw vraag
1

zijn de properties width, heigth, xpos, ypos van een form in base via basic te benaderen?

gevraagd 2018-06-15 15:31:20 +0200

HubusErtus gravatar image

ik wil, nadat ik via een buttonclick een venster heb opgeroepen, de plaats en de afmetingen bepalen in basic

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

Commentaren

je bedoelt plaats en afmetingen van het net geopende venster?

je roept het venster ook aan met code? (ik heb veel ervaring in Basic, maar weinig in Base, vandaar dat ik eerst ff wat vraag ;) )

cornouws gravatar imagecornouws ( 2018-06-15 22:08:13 +0200 )bewerken

Dat is precies wat ik bedoel. Ik open het venster met code (button_click) maar wens de positie en de afmetingen van het geopend venster te bepalen. Ik heb ook behoorlijk wat ervaring met basic, maar base???

HubusErtus gravatar imageHubusErtus ( 2018-06-21 08:37:36 +0200 )bewerken

2 Antwoorden

1

beantwoord 2018-06-22 00:38:33 +0200

Ratslinger gravatar image

updated 2018-06-26 00:21:22 +0200

Voeg toe aan code nadat een nieuw formulier is geopend:

  myDoc = ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getbyname( "Naam van formulier Zojuist geopend" )
  oCurrentController = myDoc.getComponent().getCurrentController()
  oContainer = oCurrentController.getFrame().getContainerWindow()
  intXPos=100
  intYPos=100
  intHeight=500
  intWidth=350
  oContainer.setPosSize(intXPos, intYPos, intWidth, intHeight, 15)

Bewerk 2018-06-25:

Voorbeeld met verschillende schermformaten en posities ---- ScreenSizing.odb

Hetzelfde voorbeeld met behulp van parameters in de macro -----ScreenSizing2.odb

bewerken markeer ongewenst verwijderen link meer

Commentaren

Het positioneren van het venster lukt prima, de afmetingen aanpassen lukt langs geen kanten.

HubusErtus gravatar imageHubusErtus ( 2018-06-25 10:07:45 +0200 )bewerken

Commentaar is niet correct. Zie bewerken in mijn antwoord.

Ratslinger gravatar imageRatslinger ( 2018-06-25 15:22:36 +0200 )bewerken
0

beantwoord 2018-06-21 23:47:07 +0200

cornouws gravatar image

Geeft de methode om het venster te openen ook niet het dialoogobject ? Dat heb je simpel .PositionX etc

bewerken markeer ongewenst verwijderen link meer
Login/Registreer om te beantwoorden

Hulpmiddelen Vragen

1 volger

Statistieken

Gevraagd: 2018-06-15 15:31:20 +0200

Bekeken: 94 keer

Laatst bijgewertkt: Jun 26 '18