Spreadsheet naar stack

gevraagd 2019-05-07 22:40:23 +0200

BRANS084 gravatar image

Als ik een spreadsheet maak en opsla in Excel en vervolgens op een stack zet, wordt de file corrupt bij gebruik door andere met Office. Graag suggesties om te vermijden.

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

Commentaren

Kun je ajb toelichten wat je bedoelt met 'op een stack zetten' ?

cornouws gravatar imagecornouws ( 2019-05-08 09:36:28 +0200 )bewerken

Met op stack zetten bedoel ik het volgende.

Ik maak een file in .ods of in .xlxs Ik wil dat opslaan op een stack t.w. https//:sslvvz.stackstorage.com/remote.php/webdav/ (Z). Zo kunnen ook collega's deze file lezen gebruiken of wijzigen. Zij gebruiken Office. De files die ik opsla of wijzig en op de stack zet blijken geheel of gedeeltelijk corrupt zijn bij gebruik door collega's. De idee werkt dus niet. Wat kan ik daaraan doen?

Ik hoop dat het nu wat duidelijker is het probleem.

Ik wacht in spanning af.

BRANS084 gravatar imageBRANS084 ( 2019-05-08 18:17:17 +0200 )bewerken

Zoiets vermoede ik.

Is er een verschil met de situatie waarin je een bestand met collega's deel via een locale opslag of via e-mail?

cornouws gravatar imagecornouws ( 2019-05-08 22:33:53 +0200 )bewerken