Stel uw vraag
0

Meervoudinge relatie tussen twee tabellen

gevraagd 2019-11-30 18:16:29 +0200

Tom Kuipers gravatar image

In MS/Access is het mogelijk een tabel meerdere keren te relateren aan dezelfde tabel. Dit is in feite tegen de regels van een relationeel gegevensmodel, maar dit werkt in Access wel goed. Voorbeeld: In een muziekbibliotheek is een tabel Muziekstukken meerdere keren gerelateerd naar een tabel Personen, bv als componist, tekstdichter, componist zetting. Dat betekend dus dat er dan drie foreign keys in de tabel Muziekstukken zijn opgenomen. Op de achtergrond worden er dan blijkbaar twee "schaduw-tabellen" gedefinieerd, die ook in een relationship-overzicht worden getoond.

Vraag: is een dergelijke oplossing ook mogelijk in LibreOffice Base of zal er toch een relatie-tabel moeten worden gedefinieerd met naast de FK's een veld dat aangeeft wat de relatie inhoud?

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

1 Antwoord

0

beantwoord 2019-12-02 21:55:38 +0200

rwestein gravatar image

Dit kan ook in LibreOffice Base. In de ontwerpweergave van een query kan ik dat het beste laten zien:

Tabel Personen is 3 keer opgenomen in de query, maar hebben in de query een andere naam gekregen tw Personen, Personen_1 en Personen_2 afbeeldings-beschrijving

In SQL komt dit als volgt uit te zien:

SELECT "Muziekstukken"."Muziekstuknaam", "Personen"."Naam" AS "Componist", "Personen_1"."Naam" AS "TekstDichter", "Personen_2"."Naam" AS "Componist zetting" FROM "Personen", "Muziekstukken", "Personen" AS "Personen_1", "Personen" AS "Personen_2" WHERE "Personen"."ID" = "Muziekstukken"."ComponistID" AND "Personen_1"."ID" = "Muziekstukken"."TekstdichterID" AND "Personen_2"."ID" = "Muziekstukken"."ComponistzettingID"
bewerken markeer ongewenst verwijderen link meer

Commentaren

Hartelijk dank voor dit antwoord! Ik had deze mogelijkheid niet verwacht, maar is wel heel erg handig en bespaart een hoop complexiteit bij het ontwerp van de applicatie!

Tom Kuipers gravatar imageTom Kuipers ( 2019-12-03 09:30:59 +0200 )bewerken
Login/Registreer om te beantwoorden

Hulpmiddelen Vragen

1 volger

Statistieken

Gevraagd: 2019-11-30 18:16:29 +0200

Bekeken: 95 keer

Laatst bijgewertkt: Dec 03 '19