Laden van tekstvelden met behoud van CR/LF in Base

gevraagd 2020-02-27 23:16:49 +0200

Tom Kuipers gravatar image

Na ettelijke pogingen en veel zoekwerk wil het mij niet lukken teksten te laden met behoud van "nieuwe regel" (Carriage Return). De volgende procedure is gevolgd:

  1. Een (MS)Excel-spreadsheet gemaakt met te laden gegevens, waaronder een tekstveld met daarin nieuwe regel en zelfs blanko regels tussen tekstdelen.
  2. De spreadsheet in LO CALC geopend, kolom-titels aangepast. Het betreffende tekstveld toont de teksten netjes met nieuwe regels en blanko regels)
  3. Alle data gecopieerd.
  4. In Base paste gedaan, die de wizard activeerd.
  5. Kolom-definities, waar nodig, aangepast, en tabel gecreeërd zonder problemen.

MAAR dan is de tekst een lange streng van tekens geworden zonder nieuwe regels en blanko regels.

Wanneer ik vervolgens een test-formulier maak met betrokken velden en daarin weer tekstdelen naar een nieuwe regel zet, de gegevens opsla en daarna opnieuw ophaal staat het geheel wel goed, dus aan de definitie van het veld ligt het niet.

Dezelfde procedure ook uitgevoerd door in MS/Access een Dbase file aan te maken: geen verschil.

Geen CSV-file gebruikt, daar de teksten verschillende tekens bevatten, die ook als delimiter gebruikt gebruikt kunnen worden.

Ook geprobeerd met embedded HSQL database met hetzelfde resultaat.

Omgeving: Windows10(64bits), LO 6.3.4, Firebird 3.0.5

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen