Tekst geopend via html-link wordt opgeslagen in verkeerde map

gevraagd 2020-07-28 04:25:46 +0200

HansJ gravatar image

Betreft Writer, LO 6.1.5.2. Als ik een odt-file open via een HTML-link (pad in de a-tag beginnend met "/pad/filenaam", "filenaam" of "file://etc.) dan wordt het bestand niet opgeslagen (Save as... of ^S) in de oorspronkelijke map maar in /home/pi/Downloads. (Browser Chromium op Raspberry Pi). Geldt ook voor de Documents-map. Het gaat wel goed op Ubuntu, andere PC, versie 5.1.6.2.

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen