Hoe kan ik het scherm Relaties in Base groter maken?

gevraagd 2020-09-09 20:44:35 +0200

LuukDb52 gravatar image

Ik ben een database-toepassing in Base aan het bouwen, en ik wil in het scherm 'Relaties' alle tabellen en hun relaties aanmaken en weergeven. Ik heb echter zoveel tabellen (68) dat ik ze niet zodanig kan ordenen dat de relatielijnen enigszins duidelijk weergegeven worden. Als ik de tabelafbeeldingen naar de rand van het scherm beweeg, dan kan ik ze op een gegeven moment niet verder schuiven. Blijkbaar is er een limiet aan de ruimte op het 'Relaties'-scherm. Is dit op enige wijze te wijzigen? Ik heb in het menu van Base niets hierover kunnen vinden.

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen