transparanten verwijderd; hoe los ik dit op?

gevraagd 2021-03-20 10:57:55 +0200

Arend gravatar image

Dag, Bij het exporteren van een odt-bestand naar een pdf-bestand, krijg ik de melding 'Tijdens het exporteren naar pdf traden de volgende problemen op: transparanten verwijderd.' Wat gaat hier fout? Alle foto's in het document bevatten geen transparanten. Bedankt voor het meedenken.

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

Commentaren

Het kan zijn dat je niet bewust transparanten hebt toegevoegd, maar dat LibreOffice het zelf doet. Conversie naar PDF ondersteunt geen transparanten als je PDF/A-1a hebt aangevinkt. Wat gebeurt er als je dat uitschakelt?

Let op: reageer hier met opmerking toevoegen. Een antwoord is gereserveerd voor oplossingen voor de oorspronkelijke vraag.

floris v gravatar imagefloris v ( 2021-03-20 12:42:15 +0200 )bewerken