Stel uw vraag

MEDiX's profiel - activiteit

2021-01-15 17:39:49 +0200 badge ontvangen  Populaire Vraag (bron)
2021-01-13 20:43:12 +0200 reageerde op een vraag LibreOffice opent mijn .ods-bestand niet meer. Wat kan ik doen?

Het gebeurt met 1 ods-bestand. Ik gebruik Windows10 met de laatste update. 7.0.3.1 is de versie van Libre die ik gebruik

2021-01-12 17:27:56 +0200 stelde een vraag LibreOffice opent mijn .ods-bestand niet meer. Wat kan ik doen?

LibreOffice opent mijn .ods-bestand niet meer. Wat kan ik doen? Sterker: LibreOffice crasht als ik dat probeer. Collega

2020-12-28 23:23:59 +0200 badge ontvangen  Opvallende Vraag (bron)
2020-12-19 16:54:59 +0200 reageerde op een antwoord Hoe test ik of een veld leeg is in een BASE-query?

Heb even doorgespeurd op dat TRIM. TRIM is niet nodig als Tv in de tabel een VARCHAR-specificatie heeft: HSQLDB past de

2020-12-19 12:21:51 +0200 reageerde op een antwoord Hoe test ik of een veld leeg is in een BASE-query?

Oeps... werkt toch wél... Was vergeten een haakje weg te halen...

2020-12-19 12:19:08 +0200 reageerde op een antwoord Hoe test ik of een veld leeg is in een BASE-query?

Parseley... bedankt... je hebt me enorm op weg geholpen. Jouw eerste SQL-sequence werkt goed. Als ik LTRIM( RTRIM("Tv")

2020-12-10 14:44:44 +0200 badge ontvangen  Populaire Vraag (bron)
2020-12-09 17:14:33 +0200 beantwoorde een vraag Hoe test ik of een veld leeg is in een BASE-query?

Uiteindelijk wordt het: SELECT "Rnaam" || CASE WHEN "Tv" IS NULL THEN ' ' ELSE ' ' || TRIM ( "Tv" ) || ' ' END || "Anaam

2020-12-07 12:03:04 +0200 stelde een vraag Hoe test ik of een veld leeg is in een BASE-query?

Hoe test ik of een veld leeg is in een BASE-query? Afhankelijk van het al dan niet bestaan van een tussenvoegsel (zoals