Ask Your Question

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
versiune inițială

Trebuie să inserați o întrerupere de pagină. După pagina care doriți să reîncepeți numerotarea: Inserare - Întrerupere - Pagină Aici selectați un stil de pagină (pagină drapta sau stânga e recomadat) și modificați numărul paginii la 1.