antet doar pe prima pagină

întrebat 2019-11-30 11:47:09 +0200

imagine gravatat Dorin29

Vreau să creez un document cu antet doar pe prima pagină. Cum fac?

edit retag flag offensive close merge delete

Comments

Citiți acest tutorial și acest tutorial (în engleză).

imagine gravatat gabixgabix ( 2020-03-19 10:28:09 +0200 )edit