antet doar pe prima pagină

întrebat 2019-11-30 11:47:09 +0100

Vreau să creez un document cu antet doar pe prima pagină. Cum fac?

edit retag flag offensive close merge delete