Ask Your Question
0

cum pot adauga diacriticele?

întrebat 2015-10-15 20:13:04 +0100

imagine gravatat aya-chan

La word stiam cum sa adaug care taste sa fie pentru diacritice. Dar nu sunt familiariazata cu libre. am gasit dictionar, dar inca nu am reusit sa adaug (manual) diacriticele

edit retag flag offensive close merge delete

1 Answer

0

răspuns 2016-01-13 14:15:56 +0100

imagine gravatat ipse

updated 2016-01-20 21:45:22 +0100

Pai ar trebui sa fie aceleasi taste (oricare ar fi ele setate). Nu uita ca trebuie sa ai limba tastaturii setata pe RO, nu pe EN (sau alta limba). Daca nu poti schimba limba tastaturii din Language Bar, inseamna ca nu ai decat o singura limba setata pt tastatura (de obicei implicit engleza). Asa ca te duci in Control Center/Options al sistemului de operare, cauti Optiunile pt Limba / Tastatura si instalezi limba tastaturii: Română Standard sau WinKeys. Nu instala Română Legacy sau alte genuri pt ca iti dau batai mari de cap. In Windows poti alterna limbile tastaturii apasand: Left Alt+Left Shift. In alte sisteme de operare combinatia de taste poate fi diferita. Daca nu reusesti nici asa, atunci poti incerca sa inserezi manual diacriticile folosind combinatii de taste ALT, ca aici: http://www.romanianlessons.com/Romani.... ă = ALT + 0227 , ş = ALT + 0186 , ţ = ALT + 0254 , â = ALT + 0226 , î = ALT + 0238. Cifrele trebuie sa fie INTOTDEAUNA cele de Numpad (cele din dreapta tastaturii) nu cele din susul tastaturii (de langa tastele Fx).

edit flag offensive delete link more
Login/Signup to Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2015-10-15 20:13:04 +0100

Seen: 2,898 times

Last updated: Jan 20 '16