Ask Your Question

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
versiune inițială

Cum pot numerota un document, fara prima pagina de coperta?

Am un document de cateva zeci de pagini, dar nu doresc ca primele 2 pagini (coperta si cuprinsul) sa primeasca numar. Cum procedez? Multumesc.