Ask Your Question

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
versiune inițială

De ce libreoffice5 merge greu în lucrul cu imaginile?

Am observat că și libreoffice 4 face la fel.