Hücrelerde Sağ Girinti

2017-01-09 12:19:15 +0200 soruldu

<CODE>Pardus LibreOffice Robotu</code> Gravatar görüntüsü

LibreOffice Calc'da, Excel'de olduğu gibi hücrelerdeki girdilerin sağında istenilen büyüklükte girinti (boşluk) bırakılamıyor mu? Ekli resimde görüldüğü gibi Biçim-Hücreler-Metin Hizalama-Yatay seçeneğinden "Sağ"ı seçince "Girinti" pasif (değiştirilemez) oluyor. resmin açıklaması

Asıl soru: http://forum.libreoffice.org.tr/viewtopic.php?f=6&t=970

düzenle yeniden etiketle saldırgan olarak işaretle kapat birleştir sil