Category Topics
24
3
3523
11

Čeština a slovenčina

Kategorie Čeština a slovenčina slouží pro dotazy uživatelů LibreOffice v českém a slovenském jazyce. Dotazy by se měly týkat softwaru LibreOffice a aktivit projektu. Nepokládejte dotazy na obecná IT témata.
Při dotazování doporučujeme
Přesvědčte se, že už stejný dotaz není položen, případně zda se odpověd nenachází v některém zdroji informací uvedených dále.
Uveďte co nejvíce relevantních podrobností o svém systému (Windows/Linux/MacOS, verze LibreOffice, situace, ve které jste narazili na potíže).
Otázku napište srozumitelně, uveďte popis provedených kroků (používejte přehledné odrážky či číslování).
Je-li to vhodné, ilustrujte pomocí obrázků, co se stalo, nebo přiložte vzorový soubor. Ujistěte se, že obrázky ani soubory neobsahují soukromá data, která si nepřejete zveřejnit.
315

Nederlands

In de categorie Nederlands kun je in het Nederlands vragen stellen over het gebruik van LibreOffice. Hieronder volgen wat hints en aanbevelingen voor het gebruik van dit forum.
870

English

This is intended to help you use this website.
There will be additions to this website as we go along.
Bring a positive spirit to your posts, and thank you.
50985

Français

Bonjour et bienvenue !
3392

Deutsch

Dieser Beitrag will Ihnen beim Umgang mit dieser Webseite helfen.
Im weiteren Verlauf wird diese Webseite Ergänzungen erfahren.
Bringen Sie eine positive Grundstimmung in Ihre Beiträge mit, danke.
3729
2198
539
82
2
41

Español

Antes de hacer tu pregunta, pasa por aquí.
2284
208
220

Site Feedback

Discussion about this site, its organization, how it works, and how we can improve it.

51