draw database schema maken

gevraagd 2017-09-12 22:18:20 +0200

updated 2017-09-13 20:49:28 +0200

cornouws gravatar image

Ik wil voor een database een entiteit-attribuut relatie schema maken. Zit dat er in? Of moet ik zelf allerlei grafische dingen verzinnen? De website, die de database laat zien, is klaar. Maar ik vind het fatsoenlijk om de klant de nodige documentatie te leveren.

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

Commentaren

BASE levert alleen een relatie overzicht op....als je iets als een ERD wilt maken kan je dat in Draw of zelfs Writer doen.

rwestein gravatar imagerwestein ( 2017-09-17 10:37:01 +0200 )bewerken