Stel uw vraag
0

append in een query

gevraagd 2018-01-10 21:06:44 +0200

cdriessen gravatar image

updated 2018-01-10 21:14:07 +0200

ik wil de maandelijkse mutaties die komen uit een CSV bestand toevoegen aan een steeds groeiend bestand met daarin de mutaties van de afgelopen jaren

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

1 Antwoord

0

beantwoord 2018-01-15 06:51:36 +0200

rwestein gravatar image

updated 2018-01-28 12:31:56 +0200

Het CSV bestand zou eerst moeten worden geimporteerd in een tabel.

Daarna kan je via Extra > SQL.. een query invoeren zoals onderstaand 2 voorbeelden: INSERT INTO "tablename" ("field", "field", "field") SELECT "field", "field", "field" FROM "table";

INSERT INTO "MyTable" ("Field_01", "Field_02", "Field_03") SELECT "Field_01", "Field_02", "Field_02" FROM "Next_Table";

* EDIT * Getest in Base, zie onderstaande afbeelding afbeeldings-beschrijving

* EDIT 2 * Ik denk dat ik weet waarom je de foutmelding krijgt... de query niet invoeren bij "Query maken in SQL=weergave", maar via SQL > SQL..

bewerken markeer ongewenst verwijderen link meer

Commentaren

e.e.a. ingevoerd en het leidt tot het volgende resultaat:

INSERT INTO "Mutaties" ("Datum", "Naam / Omschrijving", "Bedrag (EUR)") SELECT "Datum", "Naam / Omschrijving", "Bedrag (EUR)" FROM "Import_CSV";  foutmelding (kan ik geen plaatje plakken hier?) De gegeven opdracht is geen SELECT-instructie. Alleen query's zijn toegestaan. en dan volgt nog de tekst van de instructie zoals hierboven beschreven

cdriessen gravatar imagecdriessen ( 2018-01-18 12:26:58 +0200 )bewerken
Login/Registreer om te beantwoorden

Hulpmiddelen Vragen

2 volgers

Statistieken

Gevraagd: 2018-01-10 21:06:44 +0200

Bekeken: 37 keer

Laatst bijgewertkt: Jan 28 '18