Stel uw vraag
0

Fout in nummering koppen: halverwege start nummering weer van 1 [gesloten]

gevraagd 2018-01-30 09:52:10 +0200

this post is marked as community wiki

This post is a wiki. Anyone with karma >75 is welcome to improve it.

Long time no see en ik ben ondertussen naar een rustig eilandje in Denemarken verhuisd...

Ben een handleiding aan 't vertalen en daar zit een stevig aantal genummerde koppen in. Van 1 tot 7.3.7.5. en meer... Gisteren was ik tot aan 6.2.4.1 geraakt. Toen ik vandaag verder wilde werken was LO doodleuk 'vergeten' hoe ver mijn telling al geraakt was en nummerde de volgende kop (6.2.5) zonder genade 1.1.1

Heb wat zitten prutsen om dat weer in orde te krijgen, maar het lukt niet. Wat kan ik doen om de telling te laten doorlopen?

Ik werk op een iMac (late 2013) met OS High Sierra 10.13.2 Mijn LO is versie 5.4.4.2 Ik gebruik kop 1, kop 2, kop 3, kop 4 en heb die koppen laten nummeren (o, waar ook weer?). Gisteren werkte het prima...

hartelijke groet / venlig hilsen

bewerken retag markeer ongewenst heropenen samenvoegen verwijderen

Gesloten om de volgende redenen de vraag is beantwoord en het juiste antwoord is geaccepteerd door cornouws
datum gesloten 2018-02-04 16:18:09.991748

1 Antwoord

0

beantwoord 2018-01-30 13:58:30 +0200

floris v gravatar image

updated 2018-01-31 23:09:39 +0200

Het zou goed moeten gaan als je de nummering regelt in Extra - Hoofdstuknummering. Bij Nummer kies je dan een nummering, bijvoorbeeld 1, 2, 3. Verder kun je bij Subniveaus weergeven iets invullen, doorgaans het niveau zelf, dus bij 2 stel je 2 in. De andere instellingen zijn leuk om mee te spelen.

Alle ervaren gebruikers ontraden opslaan in de docx-indeling als het niet absoluut moet omdat je allerlei gekke dingen kunt krijgen. Of jouw problemen daar ook door komen kan ik niet een twee drie zeggen. Maar vertel eens hoe je de nummering hebt ingesteld, of upload een voorbeeldbestand, dan hebben we iets tastbaars en is het makkelijker een oplossing te vinden.

bewerken markeer ongewenst verwijderen link meer

Commentaren

En als je nummering regelt via de knop Nummering op de werkbalk of in de alinea (Opmaak > Alinea ... tab Nummering) heb je een grote kans dat het een puinhoop wordt.

En misschien is ingesteld Contextmenu (of werkbalk) > Nieuwe nummering ?

Enfin, verschillende plekken waar het mis kan zijn gegaan.

cornouws gravatar imagecornouws ( 2018-01-30 22:01:06 +0200 )bewerken

Bedankt voor je antwoord Cor... maar ik kom er niet veel verder mee. Hoe kan ik het oplossen?

Om nog even terug te komen op de oorzaak: ik was begonnen als .odt, maar omdat ik toch als .docx zou moeten inleveren, heb ik het werk van de eerste dag ook als .docx bewaard. Ik vermoed dat het daar misgegaan is met de nummering... toen ik de volgende dag de docx opende

guytouche gravatar imageguytouche ( 2018-01-31 13:00:40 +0200 )bewerken

Hoi Floris, Bedankt voor je antwoord. Zoals gezegd vermoed ik dat het fout gegaan is door het bewaren als docx (ik vergat even dat docx zo'n onstabiele toestand is!). Ik geloof wel dat ik bij Extra>Hoofdstuknummering begonnen ben. Ik heb de nummering ongeveer kunnen herstellen, de eerste fout door te kiezen voor 'vorige nummering volgen' (of zoiets), dan is er één gebleven zoals het was (6.1.1 ipv 6.4.5 (was 1.1.1) en vanaf de hoofdindeling 7 heb ik het helemaal goed gekregen met 'nieuw nummer'.

guytouche gravatar imageguytouche ( 2018-02-01 20:06:26 +0200 )bewerken

dank voor je terugkoppeling guytouche! - ik markeer deze vraag als opgelost.

cornouws gravatar imagecornouws ( 2018-02-04 16:17:50 +0200 )bewerken

Moet je wel het goede antwoord accepteren. :)

floris v gravatar imagefloris v ( 2018-02-04 17:23:00 +0200 )bewerken

Hulpmiddelen Vragen

1 volger

Statistieken

Gevraagd: 2018-01-30 09:52:10 +0200

Bekeken: 66 keer

Laatst bijgewertkt: Jan 31 '18