overschrijden maximaal aantal kolommen per blad?

gevraagd 2018-04-10 10:50:46 +0200

Waarom krijg ik nu plots deze melding bij het openen van een bestand?

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

Commentaren

openen van 'een bestand'... elk bestand?

cornouws gravatar imagecornouws ( 2018-04-11 22:52:13 +0200 )bewerken