diagram aanpassen aan gewijzigde gegevens

gevraagd 2018-05-17 13:56:15 +0200

RJJ gravatar image

Grafieken passen zich niet aan als de gegevens worden gewijzigd. Als de grafiek wordt geselecteerd is die wel aangepast, deze aanpassingen verdwijnen echter weer als de grafiek wordt verlaten. Hoe los ik dit op?

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

Commentaren

Kun je alsjeblieft melden wat je besturingssysteem is, versie, en versie van LibreOffice?

(Je kunt je vraag misschien bewerken om het eronder te zetten, anders als opmerking graag.)

cornouws gravatar imagecornouws ( 2018-05-20 09:49:52 +0200 )bewerken