Probleem met achtergrond afbeelding

gevraagd 2018-05-30 19:07:09 +0200

this post is marked as community wiki

This post is a wiki. Anyone with karma >75 is welcome to improve it.

Ik wil een word document (.docx) openen, dat gaat in zo verre goed dat hij de achtergrond afbeelding cq watermerk niet laat zien. Hoe op te lossen?

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

Commentaren

dat heeft te maken met het type watermerk, Word-document.

Welke versie van LibreOffice gebruik je?

Kun je een testbestand toevoegen (door het in het veld waarin je typt slepen)

cornouws gravatar imagecornouws ( 2018-06-07 00:01:06 +0200 )bewerken