De plugin voor zotero geeft een foutmelding voor Java. Ik werk in gnome 3.20.2 en in libreoffice 6.0.4.2.

gevraagd 2018-07-17 12:52:38 +0200

IrisWever gravatar image

DIt is de foutmelding die ik krijg: javaloader error - could not find class com/sun/star/comp/loader/JavaLoader

Gevolgd door: (com.sun.star.uno.RuntimeException) { { Message = "javaloader error - could not find class com/sun/star/comp/loader/JavaLoader", Context = (com.sun.star.uno.XInterface) @0 } }

Kan ik dit oplossen in mijn huidige versie van Libreoffice of moet ik het herinstalleren

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

Commentaren

ik heb geen ervaring met Zotero, maar als ik kijk op het Zotero-forum *, zie ik dat de vraag daar af en toe langs komt en dat het dan gaat om oude versies van plugin, of om distro-versies van LibreOffice, of.. mogelijk dat je daar directer antwoord krijgt.

cornouws gravatar imagecornouws ( 2018-07-18 10:22:15 +0200 )bewerken