Stel uw vraag
0

als ik een LO Base rapport probeer aan te passen, crasht het programma. Wat gaat er mis ?

gevraagd 2018-12-19 16:50:58 +0100

drep1 gravatar image

ik werk op een Macbook Pro van 2017 met de laatste update software.

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

Commentaren

Kun je vertellen welke versie van LibreOffice, Mac OS en van Java?

cornouws gravatar imagecornouws ( 2018-12-31 11:54:25 +0100 )bewerken

1 Antwoord

0

beantwoord 2018-12-19 18:20:19 +0100

this post is marked as community wiki

This post is a wiki. Anyone with karma >75 is welcome to improve it.

Voor de zekerheid zou ik de stabiele en beproefde versie (op dit moment 6.0.7) installeren.

bewerken markeer ongewenst verwijderen link meer

Commentaren

6.1.x is net zozeer beproefd als 6.0.x...

Maar het kan zijn dat het een probleem in 6.1.x is. Hoeft niet.

Want als er een bug zit in een onderlinge afhankelijkheid (OS, Java, LibreOffice,...) kan dat in de 6.1 serie net zo goed (of net zo slecht) opgelost zijn als in de 6.0-serie. Of misschien wel beter, afhankelijk van diverse omstandigheden.

Het zijn vaak nare problemen - kijken naar details is meestal wel nodig.

cornouws gravatar imagecornouws ( 2018-12-31 11:57:29 +0100 )bewerken
Login/Registreer om te beantwoorden

Hulpmiddelen Vragen

1 volger

Statistieken

Gevraagd: 2018-12-19 16:50:58 +0100

Bekeken: 19 keer

Laatst bijgewertkt: Dec 19 '18