Stel uw vraag
0

LibreOffice voor MacOS : in Dock staat enkel een neutraal blokje : zonder logo.

gevraagd 2020-05-20 21:37:17 +0200

KrisDS gravatar image

In de MacOS versie verschijnt LibrOffice wel in Dock, maar als een neutraal blokje, zonder herkenbaar logo. Kan dit verholpen worden ?

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

Commentaren

Is je vraag beantwoord? Klik dan op ✓ naast het goede antwoord en sluit vervolgens je vraag. Klik op ^ naast antwoorden waar je wat aan had. Stem wanneer je nuttige informatie vindt. Daarmee help je de AskLibO-gemeenschap. Voor meer informatie, zie de helpfunctie rechtsboven.

Piscatorius gravatar imagePiscatorius ( 2021-02-16 13:36:17 +0200 )bewerken

1 Antwoord

0

beantwoord 2020-06-01 11:37:01 +0200

Piscatorius gravatar image

updated 2020-11-30 20:36:14 +0200

Gebruikers van computers met Linux als besturingssysteem, zoals bijvoorbeeld Ubuntu, zullen het waarschijnlijk gewend zijn dat er voor elk onderdeel van LibreOffice afzonderlijk een menu-item aan het systeemmenu wordt toegevoegd waarmee het betreffende onderdeel van LibreOffice direct kan worden geopend. Op computers met het besturingssysteem macOS echter wordt er alleen een menu-item voor LibreOffice als geheel (het startcentrum of in dit geval ‘het neutraal witte blokje zonder herkenbaar logo’) aan het applicatiemenu en/of aan het Dock toegevoegd. Onder macOS moet je dus eerst op het icoontje van LibreOffice klikken en het startcentrum van LibreOffice openen om vervolgens vanuit het startcentrum een van de individuele componenten van LibreOffice te kunnen selecteren. Onder macOS is dit het beoogde gedrag van LibreOffice. Het is dus geen fout die verholpen moet worden.

bewerken markeer ongewenst verwijderen link meer

Commentaren

Nou, het lijkt me dat het wel verholpen zou mogen worden, maar dat moet dan gebeuren bij de makers van MacOS en niet bij die van LibreOffice.

floris v gravatar imagefloris v ( 2020-11-30 21:28:26 +0200 )bewerken

Ik ben weliswaar geen programmeur, maar volgens mij zou het technisch haalbaar moeten zijn om LibreOffice onder macOS aan te passen aan het door de vraagsteller gewenste gedrag. Onder Linux laat LibreOffice immers zien dat het kan. Alleen betwijfel ik of je hiervoor bij de makers van macOS moet zijn. Het balletje ligt naar mijn mening toch echt bij de makers van LibreOffice.

Piscatorius gravatar imagePiscatorius ( 2020-12-01 14:35:22 +0200 )bewerken

Ter vergelijking zou je kunnen kijken naar hoe de makers van andere officepakketten het aanpakken. Bij de officepakketten van Microsoft en SoftMaker bijvoorbeeld worden ook onder macOS alle onderdelen van het desbetreffende officepakket afzonderlijk van elkaar geïnstalleerd, d.w.z. elk afzonderlijk onderdeel krijgt zijn eigen icoontje in het systeemmenu waarmee het betreffende onderdeel direct kan worden geopend. De makers van OnlyOffice en WPS Office daarentegen hebben voor de LibreOffice-aanpak gekozen, d.w.z. er wordt alleen een menu-item voor het officepakket als geheel in het systeemmenu geïnstalleerd waarmee je het startcentrum van het desbetreffende officepakket kunt openen om van daaruit het gewenste onderdeel te kunnen selecteren. Het is dus maar net waarvoor de makers van het officepakket hebben gekozen.

Piscatorius gravatar imagePiscatorius ( 2020-12-01 14:35:56 +0200 )bewerken
Login/Registreer om te beantwoorden

Hulpmiddelen Vragen

1 volger

Statistieken

Gevraagd: 2020-05-20 21:37:17 +0200

Bekeken: 64 keer

Laatst bijgewertkt: Nov 30 '20