We will be migrating from Ask to Discourse on the first week of August, read the details here

Stel uw vraag
0

Kan ik een vaste map (vooraf) instellen waar al mijn nieuwe documenten in worden opgeslagen, zonder dat ik telkens bij een nieuw document "opslaan als " te moeten gebruiken ? zo ja, waar doe ik dat ?

gevraagd 2021-03-10 16:53:08 +0200

pinkfairies gravatar image

de afstand van het tussenliggend streepje in document overal gelijk krijgen/maken ? nu allemaal verschillende afstanden Voorbeeld: aaaaaaa - aaaaaa bbbbbbb- bbbbbbb cccccccc -cccccccc ddddddd - ddddddd tussenliggende afstand is nu ongelijk... ik wil alle streepjes op dezelfde afstand zoals in voorbeeld aaaaaa - aaaaaaa

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

Commentaren

Kees538 en Floris v allebei hartelijk bedankt voor jullie antwoorden, ik ben er blij mee

pinkfairies gravatar imagepinkfairies ( 2021-03-11 09:49:20 +0200 )bewerken

1 Antwoord

0

beantwoord 2021-03-10 17:30:59 +0200

floris v gravatar image

Twee dingen:

  1. Je kunt op Extra - Opties - LibreOffice - Paden instellen in welke map je documenten standaard worden opgeslagen.

  2. Als je een nieuw document hebt gemaakt en je wil het opslaan, dan moet je het een naam geven, en daarvoor dient de opdracht Opslaan als.... Je kunt daar dus niet omheen.

Is je vraag beantwoord? Klik dan op ✓ naast het goede antwoord. Klik op ^ naast antwoorden waar je wat aan had.

bewerken markeer ongewenst verwijderen link meer

Commentaren

dank je wel Floris voor het goede antwoord, tis eenvoudig maar je moet het maar f weten Top gedaan

pinkfairies gravatar imagepinkfairies ( 2021-03-10 18:39:07 +0200 )bewerken

Kleine aanvulling op punt 2 van Floris. Voor een nieuw document hoef je Opslaan als... niet te gebruiken. Bij het opslaan wordt automatisch om een naam gevraagd. Alleen als je een bestaand document een andere naam wilt geven o op een andere plak wilt opslaan ket je Opslaan als... gebruiken,

Kees538 gravatar imageKees538 ( 2021-03-11 07:22:05 +0200 )bewerken

Als je een nieuw document hebt dat nog niet opgeslagen is, kun je gewoon op Ctrl+S drukken om het op te slaan, maar dan verschijnt toch het venster Opslaan als, omdat het beestje een naam moet hebben.

floris v gravatar imagefloris v ( 2021-03-11 09:38:15 +0200 )bewerken

Nogmaals ....Kees538 en Floris v allebei hartelijk bedankt voor jullie antwoorden, ik ben er blij mee

pinkfairies gravatar imagepinkfairies ( 2021-03-11 12:36:34 +0200 )bewerken
Login/Registreer om te beantwoorden

Hulpmiddelen Vragen

1 volger

Statistieken

Gevraagd: 2021-03-10 16:53:08 +0200

Bekeken: 47 keer

Laatst bijgewertkt: Mar 10