We're currently migrating, read the details here

Stel uw vraag

KlaasB's profiel - activiteit

2019-11-13 11:09:38 +0200 bewerkte een vraag conditionele tekst in writer document

conditionele tekst in writer document In een writer document heb ik een tabel opgenomen met twee kolommen. De eerste kol

2019-11-09 13:01:23 +0200 koos een beste antwoord navigeren naar volgende invoerveld

In Microsoft Word kun je m.b.v. functietoets <f11> naar het eerstvolgende invoerveld navigeren. Heeft LibreOffice-Writer ook zo'n mogelijkheid? Ik kon het niet vinden.

Ter info: in Microsoft Word heb ik de invoervelden gemaakt via het Ontwikkelaarsmenu ==> Ontwerpmodus ==> Oude formulieren ==> Tekstveld (formulierbesturingselement). In LibreOffice-Writer heb ik de invoervelden gemaakt via Ctrl-F2 ==> Functies ==> Invoerveld.

Misschien een macro schrijven? Maar hoe vertel ik LO-W dan 'ga naar het volgende invoerveld'. Ik heb gezien dat je met Ctrl-Shift-F9 alle invoervelden kunt herzien, maar ik zoek naar een manier voor de eindgebruiker om stuk voor stuk de invoervelden in te kunnen vullen.

2019-11-09 13:01:22 +0200 badge ontvangen  Leraar (bron)
2019-11-09 13:01:22 +0200 badge ontvangen  Zelflerend (bron)
2019-11-07 07:42:04 +0200 badge ontvangen  Populaire Vraag (bron)