Ask Your Question
0

cum inserez o pagina peisaj intre doua pagini portret

întrebat 2017-08-24 11:03:26 +0200

imagine gravatat Mirel

Buna ziua, nu stiu cum sa inserez o pagina peisaj intre doua pagini portret. Am tot incercat, dar ori le face pe toate peisaj, ori pe toate portret. Multumesc pentru ajutor.

edit retag flag offensive close merge delete

1 Answer

0

răspuns 2019-02-06 09:17:17 +0200

imagine gravatat Para

updated 2019-02-06 09:48:40 +0200

Bună! Urmează pașii următori: 1. Din meniul ”Styles” alegi obțiunea -Manage Style (F11)- 2. În fereastra deschisă faci click pe pictograma -Page Style- 3. În acest panou deshis: >click dreapta, >New 4. Se va deshide o fereastră intitualtă ”Page Style” 5. În Tab'ul -Organizer-, în căsuța -Name- scrii ”Pagina Piesaj”, iar în următorul TAB -Page-, alegi la ”Orientation” > Landscape (Piesaj) 6. Click pe Apply și închizi această fereastră.

Există 2 metode prin care e posibil să inserezi o pagină PIESAJ între 2 pagini PORTRET. METODA 1: 1. Înainte și după pagina propriu zisă pe care dorești să o faci Piesaj este nevoie să introduci -Page Break-. Acest Lucru se face din Meniul -Insert (Ctrl+Enter)- 2. După ce ai ”îngrădit” pagina respectivă cu două Page Breaks, în partea de jos a întregii ferestre LibreOffice Writer, anume în ”Status Bar”, este o secțiune dedicată pentru ”Page Style” teoretic la tine acum arată scris a acolo ”Default Style) 3. Duci cursorul deasupra acestei secțiuni >click dreapta >selecteți Pagina Piesaj 4. Dacă ai urmat pașii de mai sus, pagina ta delimitată de Page Breaks a devenit Piesaj

Acești pași sunt făcuți conform meniului din LibreOffice 6.1.4. Dacă tu ai altă vesiune, metoda trebuie să funcționeze, va fi diferit doar localizarea unor funții de mai sus.

edit flag offensive delete link more
Login/Signup to Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2017-08-24 11:03:26 +0200

Seen: 98 times

Last updated: Feb 06 '19