Ask Your Question
0

Cum vad certificatul digital calificat in libreOffice ?

întrebat 2019-04-24 15:14:12 +0200

Salut tuturor, Va rog sa ajutati cu urmatoarea problema. Am instalat, pe calculatorul meu ruland Ubuntu, un token pentru semnatura electronica (Athena IDProtect V2). care functioneaza in Firefox, Thunderbird si se pot semna cu el pdf-uri in Adobe Reader 9 pentru Linux. Doresc sa semnez cu el si documente libreOffice dar in "Certificate manager" la capitolul "System Trust" nu se vede modului PKCS#11 functional un soft-urile Mozilla. De fapt in "Digital signatures" nu apare numic. Nici exportand pdf si semnand in Adobe Reader nu functioneaza pentru ca pdf-urile exportate au proprietatea "Signing: Not allowed".

Multumesc anticipat, Sorin

edit retag flag offensive close merge delete

1 Answer

0

răspuns 2019-05-03 15:01:42 +0200

Salut. Incearca minim versiunea 6.2.3 de pe pagina principala. S-au efectuat anumite progrese in versiunea 6.2 referitoare la semnaturile electronice.

Mai multe detalii aici: https://wiki.documentfoundation.org/R...

Document signing Vereign compatible authentication & document signing (Tomaž Vajngerl, Collabora) new LibreOfficeKit signing & certificate APIs (Tomaž Vajngerl, Collabora) configuration to enable/disable (Miklos Vajna, Collabora) signing infobar (Tomaž Vajngerl, Collabora)

Daca esti familiarizat cu terminalul poti instala o versiune noua 6.2.3 .deb ca in acest video https://www.youtube.com/watch?v=Tqx5G...

edit flag offensive delete link more

Comments

Multumesc foarte mult pentru raspunns. Exact asta am facut si problema s-a rezolvat.

imagine gravatat sorin_bansorin_ban ( 2019-05-05 13:11:15 +0200 )edit
Login/Signup to Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2019-04-24 15:14:12 +0200

Seen: 148 times

Last updated: May 03 '19