Ask Your Question
0

De ce pagini goale in plus in Writer??

întrebat 2016-01-13 15:59:16 +0100

imagine gravatat ipse

De ficare data cand deschid fisiere vechi .doc (create cu MS Office 2003), Writer arata la sfarsitul documentului 1 - 3 pagini goale in plus. Fisierul doc are 3 pagini (cu text). Daca il deschid cu orice versiune de MS Word arata 3 pagini. Daca il deschid cu AbiWord arata 3 pagini. Daca il deschid cu WPS Office arata tot 3 pagini. Scribus tot 3 pagini arata.

edit retag flag offensive close merge delete

1 Answer

0

răspuns 2016-04-15 23:19:07 +0100

imagine gravatat Ákos

Dacă îmi trimiteți un asemenea document, vă pot da răspuns la întrebare. Sau măcar să scrieți versiunea de LibreOffice cu care ați întâmpinat problema.

edit flag offensive delete link more
Login/Signup to Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2016-01-13 15:59:16 +0100

Seen: 45 times

Last updated: Apr 15 '16