Ask Your Question
0

Printarea documentelor din LibreOffice

întrebat 2016-03-27 11:22:37 +0100

this post is marked as community wiki

This post is a wiki. Anyone with karma >75 is welcome to improve it.

Buna ziua.

Va rugan sa ne acordati suport in urmatoarea problema: nu putem printa documente din LibreOfiice deoarece imprimanda Canon MF 6140 pe care o utilizam genereaza o eroare conform careia documentul este Letter nu A4. Desi restartam imprimanta setam in Libre A4 si incercam sa printam din nou tot nu functioneaza si la verificarea formatului in Libre apare din nou Letter iar imprimanda genereaza acelasi mesaj de eroare.

Mentionez faptul ca acelasi document deschis cu Office se printeaza dar daca este deschis cu LibreOfiice nu se printeaza. De ce ?

Va rugam sa ne acordati suportul dumneavoastra deoarece nu putem utiliza Libre in contidiile in care nu putem printa documentele create.

Multumim.

edit retag flag offensive close merge delete

1 Answer

0

răspuns 2016-04-15 23:09:59 +0100

imagine gravatat Ákos

O soluție generală este să setați în LibreOffice setările regionale și limba documentului în română. Limba afișării nu trebuie neapărat. Prin acesta formatul de pagină implicită automat se va modifica în A4 la documentele noi.

La documentul problematic, și în general la documente setarea de pagină trebuie făcut în două locuri: 1. Format - Pagină, aici setați pe A4, dași pe OK și salvați documentul. 2. Fișier - Imprimare - (selectați imprimanta) - Proprietăți, și căutați setarea de pagină, pe care o setați pe A4.

Dacă în ambele locuri ați setat pagina, ar trebui să meargă.

edit flag offensive delete link more
Login/Signup to Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2016-03-27 11:22:37 +0100

Seen: 325 times

Last updated: Apr 15 '16