We will be migrating from Ask to Discourse on the first week of August, read the details here

Postavi Pitanje
1

Računalna provjera pravopisa za hrvatski na operacijskome sustavu Mac

upitano 2018-04-15 01:10:40 +0200

ITo gravatar slika

updated 2018-04-17 23:23:59 +0200

Kruno gravatar slika

Pozdrav svima, zanima me zna li netko postoji li hrvatski spell checker za Libre Office 6? Instalirala sam verziju za Mac i prilikom podešavanja jezika za SC mi ne da odabrati nijedan, pa niti hrvatski. Ovo je prvi put da koristim ovaj program, ali kod nekolicine ljudi koje znam, a imaju Libre na PC-ima, hrvatski spell checker radi bez problema. Instalirala sam ga i na Parallelse (Win 10), ali tamo je problem isti... Tražila sam uokolo i hrvatski jezični paket, ali bez uspjeha.

Ima li tko kakvu ideju? Puno bi mi značila bilo kakva pomoć.

edit retag flag offensive close merge delete

1 Answer

1

odgovoreno 2018-04-15 12:21:27 +0200

Kruno gravatar slika

updated 2018-04-15 12:36:06 +0200

Računalna provjera pravopisa postoji za sve inačice LibreOfficea. Ne postoji posebna za svaku inačicu nego svaka koristi jedan te isti rječnik koji se razvija i ažurira neovisno o LibreOfficeu. Takva je praksa za sve programe koji koriste Hunspell za računalnu provjeru pravopisa.

Ne koristim Mac, ali mislim da je problem u tome što se prilikom preuzimanja LibreOfficea nije odabrao željeni jezični paket. Sa stranice za preuzimanje potrebno je u dijelu „Supplementary Downloads:“ odabrati „Translated User Interface: Hrvatski“ ako stranica automatski nudi hrvatski.

Ako su lokalne (jezične) postavke operacijskoga sustava i internetskoga pretraživača postavljene na engleski, ne hrvatski, onda stranica s koje se LibreOffice preuzima ne može pravilno pogoditi vaše preferencije. U tome slučaju na istome mjestu odaberite „need another language?“, odaberite hrvatski i sada preuzmite prevedeno korisničko sučelje klikom na poveznicu „Translated User Interface: Hrvatski“.

Ovo će rezultirati prevođenjem korisničkoga sučelja na hrvatski, ali instalirat će se i računalna provjera pravopisa za hrvatski jezik. Želite li korisničko sučelje i dalje imati na engleskome, a samo koristiti računalnu provjeru pravopisa, otvorite novo pitanje pa ćemo pokušati pomoći.

Ovaj se prijedlog daje s pretpostavkom da nema instaliran željeni jezični paket. Ako imate paket, a problem je samo u postavljanju LibreOfficea, ostavite komentar pa ćemo pokušati nešto drugo.

edit flag offensive delete link više

Comments

Kruno, hvala puno - instalirala sam ovaj dodatak i sad sve radi, sučelje je ostalo na engleskome (što sam i htjela), a spellchecker funkcionira kako treba. Još jednom hvala i ugodan dan želim :)!

ITo gravatar slikaITo ( 2018-04-15 16:22:34 +0200 )edit
1

Nema problema, imate li još kakvih pitanja vezano uz LibreOffice - navratite. Bilo bi samo zgodno da pritisnete sivu kvačicu na lijevome vrhu odgovora kako bi postala zelenom. To označava da odgovor zadovoljava što će biti dobra indikacija drugima sa sličnim problemom da prije postavljanja istoga pitanja ponovno, treba pročitati odgovor na vaše pitanje. Malo je korisnika ove stranice pa imamo priliku sve držati lijepo i uredno :) živjeli!

Kruno gravatar slikaKruno ( 2018-04-15 21:55:30 +0200 )edit
1

Odmah sam to krenula napraviti, no sustav kaže da mi treba 5 bodova, a ja imam samo jedan :(.

ITo gravatar slikaITo ( 2018-04-17 13:12:22 +0200 )edit

Ah, da, čari ovoga sustava. Mislim da sada imate dovoljno bodova.

Kruno gravatar slikaKruno ( 2018-04-17 23:21:42 +0200 )edit

Imam, to je to.

ITo gravatar slikaITo ( 2018-04-20 14:27:18 +0200 )edit
Prijavite se/Upišite se kako biste mogli odgovarati

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2018-04-15 01:10:40 +0200

Seen: 1,802 times

Last updated: Apr 17 '18