Stel uw vraag
0

hoe voorkom ik dat het sluisteken '|' wordt vervangen door een ";" ? [gesloten]

gevraagd 2017-08-26 08:08:47 +0100

PaulRaes gravatar image

Ik wil volgende formule invoeren: =DBSOM(Expenses;5;{"Valutadatum";"Account"|"<"&A3;"M"}) waarbij "Expenses" het bereik is van de Calc Database; 5 het volgnummer van de kolom die ik wil sommeren {"Valutadatum";"Account"|"<"&A3;"M"} de matrix met de criteria die moeten toegepast worden.

Het sluisteken wordt bij aanvaarden van formule (enter) vervangen door een puntkomma en ik krijg de fout 512

Kan iemand mij een oplossing bieden ?

bewerken retag markeer ongewenst heropenen samenvoegen verwijderen

Gesloten om de volgende redenen de vraag is beantwoord en het juiste antwoord is geaccepteerd door cornouws
datum gesloten 2017-08-28 22:40:14.891731

3 Antwoorden

1

beantwoord 2017-08-27 12:20:41 +0100

H.C. van der Burg gravatar image

Het scheidingsteken voor rijen en kolommen kan via Extra > Opties > Calc > Formule ingesteld worden in het gedeelte Scheidingstekens. Of dat de foutcode in de formule oplost kan ik aan de hand van deze gegevens niet bepalen, omdat niet bekend is wat de betekenis van alle variabelen in de formule inhouden. (Wat is &A3 en M).

bewerken markeer ongewenst verwijderen link meer

Commentaren

Dank u. Bij controle van de opties bleek dat het scheidingsteken voor kolommen op "." stond en voor rijen op ";". De foutcode wordt blijkbaar veroorzaakt doordat ik in de matrix "<"&A3 opneem om in de criteria te testen op de datum die kleiner moet zijn dan de datum vermeld in A3. Blijkbaar kan ik in de matrix geen verwijzing naar andere cellen op het werkblad opnemen. Als dit toch kan en iemand mij kan uitleggen hoe dit moet, zou dit mooi zijn.

PaulRaes gravatar imagePaulRaes ( 2017-08-28 08:34:42 +0100 )bewerken
1

beantwoord 2017-08-28 15:13:45 +0100

PaulRaes gravatar image

Ik heb volgende informatie gevonden met betrekking tot "inline arrays": "However an inline array may not contain references (eg A4), or formulae (eg PI(), 2*3 ), or percentages (eg 5%)." , https://wiki.openoffice.org/wiki/Docu... . Dit verklaart dus de foutmelding in mijn formule. Het probleem van de scheidingstekens lag dus inderdaad aan de instellingen in de opties zoals H.C. van der Burg terecht aangaf. Dank aan iedereen voor de assistentie. Dit topic kan hiermee worden afgesloten.

bewerken markeer ongewenst verwijderen link meer
0

beantwoord 2017-08-26 20:56:26 +0100

cornouws gravatar image

updated 2017-08-26 21:07:20 +0100

Kan het komen omdat je een matrixformule invoert/bevestigd met Shft+Ctrl+Enter, en niet met alleen Enter?

bewerken markeer ongewenst verwijderen link meer

Commentaren

De formule is geen matrix formule. Enkel de criteria in de formule moeten als een matrix gedefinieerd worden. Als ik de formule bevestig/invoer met Shft+Ctrl+Enter, wordt de hele formule omsloten door matrix symbolen/tekens '{', '}', wat niet correct is en het sluisteken '|' wordt nog altijd vervangen door een ';', waardoor de matrix voor de criteria niet correct gedefinieerd is.

PaulRaes gravatar imagePaulRaes ( 2017-08-27 02:41:16 +0100 )bewerken

De Help schrijft dat matrices niet genest kunnen worden. Dat kan ik dan nog op twee manieren interpreteren...

cornouws gravatar imagecornouws ( 2017-08-27 18:03:56 +0100 )bewerken

Hulpmiddelen Vragen

1 volger

Statistieken

Gevraagd: 2017-08-26 08:08:47 +0100

Bekeken: 132 keer

Laatst bijgewertkt: Aug 28 '17